P en O advies
Uw agenda is vaak overvol. Het ontwikkelen van iets nieuws kan er eigenlijk niet meer bij, bovendien ontbreekt het u aan actuele kennis op gebied van P&O wet- en regelgeving. Toch moet er af en toe nieuw beleid worden ontwikkeld en ingevoerd. U als ondernemer wilt graag klankborden over personeelsvraagstukken. Maar aan wie legt u dit voor?

Hanneke Lammers P&O advies en coaching kan hier uitkomst bieden en de ontwikkeling en invoering van een nieuw onderdeel van het P&O-beleid voor u uit handen nemen.
Bijvoorbeeld de uitvoering van werving en selectie, het ontwikkelen van uw personeelsbeleid, het invoeren van een adequaat ziekteverzuimbeleid, het ontwikkelen van een opleidingsplan of ondersteuning bieden bij een reorganisatie of zorgdragen voor een ontslagprocedure.

Hanneke bouwt met u aan een nieuwe organisatiestructuur, inclusief het benoemen en beschrijven van functies en overlegstructuren en het koppelen daarvan aan een beoordelingsystematiek. Een vervolg hiervan zou de basis kunnen vormen voor een opleidingsplan voor medewerkers. Dit doet ze, indien gewenst, in nauwe samenwerking met de P&O afdeling.

Hanneke biedt voor al uw P&O vraagstukken een gerichte maatwerkoplossing.