Coaching
U wilt meer halen uit de talenten van uw management of uw medewerkers. Zit de juiste man of vrouw wel op de juiste plaats? Is de afdeling wel evenwichtig ingericht en zou er niet meer uit uw mensen te halen zijn waardoor het bedrijfsresultaat verbetert. U moet handelen zonder het vertrouwen te beschamen. U wilt handelen maar hoe?

Hanneke
is dan graag uw klankbord. Als buitenstaander die snel begrijpt waar het over gaat en u met andere ogen naar de situatie laat kijken.
Door middel van een coachingstraject zullen de talenten binnen uw bedrijf op de juiste plek terecht komen. In een aantal gesprekken worden de persoonlijke doelstellingen geformuleerd. Dit kan eventueel ondersteund worden door het afnemen van een persoonlijkheidsprofiel. 
Ook kunt u Hanneke als mediator inzetten om conflicten op te lossen.


Het resultaat?
De samenwerkingsrelatie binnen en tussen afdelingen wordt verbeterd doordat de
persoonlijke kwaliteiten van uw mensen worden gekoppeld aan de afdelingsdoelstellingen. Hierdoor zal het bedrijfsresultaat verbeteren.